Befimmo geeft nieuwe obligaties uit op 4 jaar in euro

Enkele kenmerken

Befimmo, Belgische vastgoedbevak die gespecialiseerd is in investeringen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe obligaties uit in euro. Deze obligaties zijn schuld- instrumenten. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich ver- bindt tot de terugbetaling ervan op de eindvervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de Emittent, loopt u toch het risico de bedragen waarop u recht heeft, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag.

  • Looptijd van 4 jaar
  • Jaarlijkse brutocoupon van 4,75%
  • Op basis van de uitgifteprijs van 101,947% bedraagt het actuarieel brutorendement 4,211%
  • Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag
  • Roerende voorheffing van momenteel 15%
  • Nominale waarde: 1.000 EUR
  • Inschrijvingsperiode: van 8 december (9u) tot en met 27 december 2011 (17.30u) (een vervroegde afsluiting is mogelijk).

Befimmo is een openbare vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsven- nootschap met vast kapitaal) naar Belgisch recht (Belgische REIT). Ze is sinds haar oprichting in 1995 genoteerd op NYSE Euronext Brussels en werd in maart 2009 opgenomen in de BEL 20. Befimmo hanteert sinds 16 jaar haar strategie van beleggingen in kwaliteitsvolle gebouwen om deze aan betrouwbare huurders te verhuren voor een lange termijn. Sinds haar oprichting is Befimmo erin geslaagd deze strategie te behouden en heeft ze haar beleggers stabiliteit, rendement en vooruitzichten op waardeverhoging aangeboden. Mettertijd heeft Befimmo zich in het bijzonder gespecialiseerd in investeringen in kantoorgebouwen, hoofdzakelijk gelegen in stadscentra, in het bijzonder in Brussel. Befimmo is overwegend actief in Brussel (waar zich ongeveer 72,8% van haar portefeuille bevindt), alsook in Vlaanderen (18,5%), in Wallonië (4,5%) en in Luxemburg- stad (4,2%).