Beauvent keert een dividend van 6% uit voor 2014

De coöperatie BeauVent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. BeauVent heeft sinds 2005 jaarlijks 6% dividend uitgekeerd aan de vennoten en zal dit ook voor 2014 doen. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers. Die gaat telkens door op de 3° zaterdag van mei. Bij het berekenen van investeringen houdt BeauVent altijd rekening met de langetermijndoelstelling om 6% dividend te kunnen uitkeren.

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in de productie van groene energie van de zon, de wind en biomassa. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waarin iedereen als evenwaardige vennoot rechtstreeks kan participeren.

Beauvent is een officieel erkende coöperatieve vennootschap die lid is van de Nationale Raad voor de Coöperatie. Hierdoor geniet u als natuurlijke persoon een vrijstelling van roerende voorheffing op een eerste schijf van dividenden. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt deze vrijstelling € 190 per belastingplichtige.