BeauVent keert coöperanten 6 % dividend uit

In detail

BeauVent zal zijn aandeelhouders voor het jaar 2011 opnieuw een dividend van 6 % uitkeren. Dit is het wettelijke maximum. U kan nog steeds coöperant worden. Voor meer info kunt u terecht op www.beauvent.be.

BeauVent wil mee duurzame energie ontwikkelen, ingegeven door de groeiende bezorgdheid over de toenemende aantasting van de kwaliteit van het leefmilieu en de drang om daar daadwerkelijk iets aan te doen. BeauVent past het coöperatieve principe toe om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren waarin zoveel mogelijk mensen participeren en inspraak krijgen.