Basisrentevoet Online spaarrekening daalt bij Bnp Paribas Fortis

In detail

Online sparen vanaf 1 juli 2009

De basisrentevoet voor de Online spaarrekening daalt van 2,25 % naar 2.00% en de getrouwheidspremie daalt van 0,75% naar 0,50%.

Gewone Spaarrekening vanaf 1 juli 2009

De basisrentevoet blijft behouden op 1%, de getrouwheidspremie daalt van 0,75% naar 0,50 %.

Meer info

De website van Bnp Paribas Fortis

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Bnp Paribas Fortis valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Bnp Paribas Fortis

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be