Bankshopper.be : Vergelijk nu ook step-up termijnbeleggingen

In detail 

Bij sommige kasbons en/of termijnrekeningen zijn data voorzien waarop de rentevoet kan verhoogd worden, de genaamde step-up termijnbeleggingen. Laat u in ieder geval niet misleiden door de hoge intresten van de laatste jaren. Het keuzecriterium moet het gemiddelde rendement zijn dat u bekomt door rekening te houden met het geheel van de betaalde intresten en met de data waarop ze betaald worden. Vergelijk hier de step-up termijnbeleggingen aangeboden onder vorm van kasbons of termijnrekeningen. Het gemiddelde rendement van dit soort produkten ligt zelden hoger (op één uitzondering na) dan dat van de klassieke kasbons of termijnrekeningen met een zelfde duurtijd.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be