Bankrekeningen niet langer meer geblokkeerd na overlijden

In detail

Bankrekeningen worden dus niet langer geblokkeerd bij een overlijden.Bij een overlijden zullen echtgenoten en wettelijk samenwonenden een bedrag kunnen aanwenden voor dagdagelijkse uitgaven. De wet treedt op 31 augustus in werking en geldt dus voor overlijdens vanaf die dag. Het bedrag kan als een voorschot worden beschouwd bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap, onverdeeldheid of nalatenschap.Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) : « In onze samenleving is het niet langer denkbaar dat mensen geen geld zouden hebben om hun boodschappen te doen of om rekeningen te betalen, vanwege het feit dat bankrekeningen geblokkeerd worden bij het overlijden van hun partner. De langstlevende zal vanaf nu een soort leefloon krijgen. » De notarissen roepen toch op tot de nodige voorzichtigheid. Wanneer het geld van de bankrekening wordt gehaald, mag men niet meer dan de helft afhalen van wat er op rekeningen staat. Bovendien mag het maximumbedrag van 5.000 euro niet overschreden worden. Het geld mag zonder een attest of een akte van erfopvolging worden afgehaald. De bank zal burgers niet kunnen waarschuwen als zij het maximumbedrag zouden overschrijden. De notaris zal een eventuele overschrijding pas kunnen vaststellen bij de verdeling van de erfenis en op dat ogenblik is het reeds te laat. Sancties « De 5.000 euro kan wel in kleine stukjes afgehaald worden, ook bij meer dan één bank. Maar het maximumbedrag overschrijden (of meer dan de helft afhalen van wat er op de rekeningen staat), is niet aan te raden, vermits er sancties aan verbonden worden », zegt KFBN-voorzitter Bart van Opstal. De langstlevende verliest zijn rechten op de som die boven het maximumbedrag is afgehaald en zal deze moeten terugbetalen aan de andere erfgenamen. Bovendien kan hij of zij de nalatenschap niet meer verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hij of zij wordt automatisch erfgenaam. Eventuele schulden van de overledene worden dus ook overgeërfd.

Bron

Persbericht Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be