Bankoverstapdienst: van bank veranderen doet u zo

In detail

Wenst u, als particuliere klant, voor uw betalingsverkeer over te stappen van uw huidige bank naar een andere bank in België? Dan kan de gratis bankoverstapdienst u vast en zeker helpen om de overstap te vereenvoudigen en onderbrekingen in binnenkomende en uitgaande betalingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees ook: Veranderen van bank wordt makkelijker

Wat moet u ondernemen indien u van bank wenst te veranderen?

Voorlopig heeft de nieuwe gedragscode enkel betrekking op het verhuizen van zichtrekeningen. In een eerste fase zou het switchen van zichtrekening en de daarbij horende administratie vanaf 1 november 2009  afgerond moeten zijn in maximum 18 bankwerkdagen. Vanaf 1 november 2010 zou dit, dank zijn de informatisering van het volledige proces, moeten lukken in maximum 8 bankwerkdagen. Ook nieuw is dat de overnemende bank de rol van initiator op zich zal moeten nemen. Concreet wil dit zeggen dat de overnemende bank het gros van de administratie op zich zal moeten nemen. Zo zal ze ondermeer instaan voor de vereffening van de oude zichtrekeningen, het verlenen van bijstand naar de wergever, uitkeringsinstelling en het overbrengen van de domicilieringen. Deze nieuwe verhuisdienst is volledig kosteloos voor de consument en zou voor meer concurrentie tussen de banken moeten zorgen. U hoeft dus enkel het formulier aanvraag bankoverstapdienst ondertekend aan uw nieuwe bank te overhandigen. Een lijst van de deelnemende banken kan u hier vinden.

 

Meer info

De website van Febelfin

Bron

Febelfin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be