Bankier belangrijkste informatiebron voor beleggers

In detail

De bankbediende of beleggingsadviseur wordt door 56% van de beleggers geraadpleegd en is daarmee de belangrijkste bron van advies. Bij de Nederlandstaligen (61%) is dit informatiekanaal duidelijk belangrijker dan bij de Franstaligen (47%). Zo’n 31% van de Franstaligen vraagt aan niemand advies, terwijl het bij de Vlamingen om 21% gaat. Beleggers willen zich duidelijk informeren. Liefst 69% van de Belgen raadpleegt minstens een keer per week websites of pers die gespecialiseerd zijn in beleggingen. Ongeveer een derde van de beleggers vlooit de algemene en financiële pers uit op zoek naar informatie. Gespecialiseerde websites zijn duidelijk populairder bij de Nederlandstaligen (33%) dan bij de Franstaligen (25%). Daarnaast kijkt 27% van de Vlaamse beleggers naar het financiële tv-kanaal, terwijl dat bij de Franstaligen om amper 13% gaat. Liefst 36% van de Franstaligen gebruikt geen gespecialiseerde media om een beleggingsbeslissing te nemen, terwijl het bij de Nederlandstaligen om 29% gaat. Zou de Franstalige belegger iets impulsiever zijn in zijn beleggingsbeslissingen?

Bron

Persbericht Ing

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Reageren op dit bericht?

Reageren op dit bericht kan na registratie op het forum van bankshopper.be

Neem contact op met onze redactie

© copyright 2009 Bankshopper.be