Bank van de Post verlaagt rente op termijnrekening 3 maand

In detail

Termijnrekeningen Bank van de Post

  • Termijnrekening op 3 maand gaat van 1.20% naar 1,10%
  • Steeds roerende voorheffing van 15%

Meer info

De website van Bank van de Post

Overzicht van de rentestanden van de termijnrekeningen

Bank van de Post valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Bank van de Post

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be