Bank van de Post verlaagt de technische rentevoet voor Post Optima Best

De Bank van de Post Optima Best Tak 21 spaarverzekering 

  • De minimumrente gaat van 3.25% naar 3.00%  (vanaf 1 mei 2009).

Meer info

De website van Bank van de Post

Overzicht van de tak 21 spaarverzekeringen

Bron

Website Bank van de Post

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be