Bank van De Post verlaagt de rente van de kasbon op 5 jaar

In detail

Bank van De Post wijzigt de rentevoet van haar kasbon op 5 jaar. De rente van deze kasbon daalt van 3,00% naar 2,90%. De inkomsten, voortvloeiend uit kasbons, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.