Bank van de Post verlaagt basisrente spaarrekening

Wat verandert er voor u?

Bank van de Post spaarrekening

  • De basisrente gaat van 1.75% naar 1.50%
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.50%

Meer info

De website van Bank van de Post

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Bank van de Post valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Bank van de Post

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be