Bank van de Post: Resultaten voor Post Optima Best voor 2010

In detail

De gewaarborgde basisrentevoet van Post Optima Best  voor nieuwe premies varieerde in 2010 van 2,25 % tot 2,75 %, afhankelijk van de datum van ontvangst van de premie. Dankzij de winstdeling bedraagt het globale rendement voor 2010 op de reserve zoals deze bestond op 31/12/2009 3,40% . Meer zelfs, voor de nettostortingen die de klant heeft uitgevoerd in 2010 bedraagt het globale rendement 4,00%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be