Bank van De Post lanceert Post Multifix LIFT 3

Enkele kenmerken

Binnen het kader van de bevek POST FIX FUND lanceert Bank van De Post een nieuw compartiment: Post-Multifix LIFT 3. Het rendement van dit investeringsproduct is gekoppeld aan de individuele evolutie van 20 aandelen van een korf en wordt berekend ten opzichte van hun startwaarde. Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze automatisch vervangen door 7%. Een negatieve evolutie wordt verhoogd met 7% ten opzichte van haar werkelijke waarde. De waarde van het dividend is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties, met een minimum van 1%. Het loopt dus op van minimaal 1% tot maximaal 7%. Post-Multifix LIFT 3 biedt 100% kapitaalsbescherming op de vervaldag en het mogelijk jaarlijks dividend kan tot 7% oplopen . Inschrijvingen zijn al mogelijk vanaf €500. Post-Multifix LIFT 3 is beschikbaar t.e.m 03/09/2011 in de postkantoren. De vervaldag is 02/10/2017.