Bank van de Post: klanten zeer tevreden over de dienstverlening

In detail 

Sinds haar ontstaan in 1995 is Bank van De Post uitgegroeid tot een volwaardige bank met een compleet aanbod van eenvoudige bank- en verzekeringsproducten. Ze heeft zich steeds gepositioneerd als een bank met een menselijk gelaat waar iedereen terecht kan. Een strategie die niet zonder succes bleef: Bank van De Post beheert vandaag €8,3 miljard activa voor meer dan één miljoen klanten.

Ook in 2009, toen de financiële wereld in een neerwaartse spiraal terecht kwam, bleef Bank van De Post vooruitgang boeken. Niet alleen de concurrentie- en marktpositie werden sterker maar ook de notoriëteit van het merk steeg: vandaag is 97% van alle Belgen vertrouwd met het merk ‘Bank van De Post’. Klanten zijn ook steeds meer tevreden over de diensten die Bank van De Post aanbiedt: een recent tevredenheidsonderzoek wees uit dat 92% van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de dienstverlening.

Bank van De Post heeft de ambitie om jaarlijks een omzetgroei van 6% te realiseren in de komende vijf jaar. Op basis van de laatste ramingen van Het Planbureau en de Nationale Bank van België zou de gemiddelde jaarlijkse groei van de banken voor particulieren tussen 4 en 5% liggen.

Om deze ambitieuze groeiplannen te verwezenlijken lanceert Bank van De Post een aantal strategische initiatieven. In de eerste plaats zal tegen eind 2010 in de 60 grootste postkantoren in België het ‘Bank in The Post’ concept geïntegreerd worden. Dit is een moderne en zichtbare ruimte in het postkantoor waar gespecialiseerd personeel op een nog meer professionele en discrete manier financieel advies kan geven aan klanten.

Tegen 2013 zullen er 130 postkantoren zijn met een ‘Bank in The Post’ concept. Het aantal klantenadviseurs dat uitsluitend financieel advies geeft, zal meer dan verdubbelen tegen 2013 tot 130.  Bank van De Post zal ook haar ‘multi-channel’ strategie verder uitbouwen door de directe verkoopskanalen, zoals internet en telefoon, verder te ontwikkelen als aanvulling op het kantorennet. Tegen 2014 moet 10% van de productaankopen via directe kanalen gebeuren. Hiervoor zal Bank van De Post €40 miljoen investeren in een nieuwe ITinfrastructuur wat de verdere uitbouw mogelijk moet maken. Nieuwe baseline om kernwaarden in de verf te zetten.

Om het positieve elan kracht bij te zetten, krijgt Bank van De Post vanaf januari 2010 een nieuwe baseline: ‘eenvoudig, zeker en voor iedereen’. Deze baseline drukt de waarden uit waarop de strategie en de filosofie van de dienstverlening aan de klanten is gebaseerd. Volgens een recente en onafhankelijke studie, wordt Bank van De Post vandaag al geassocieerd met deze waarden door haar klanten en door het grote publiek. Een nieuwe communicatiestijl zal vanaf 2010 het merk verder gestalte geven en het nog sterker positioneren op de Belgische markt.

Bron

Persbericht Bank van de Post

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be