Bank van de Post: aanpassing van de rentevoet van de Kasbon op 3 jaar

In detail

  • De kasbon met jaarlijkse coupon en/of kapitalisatie op 3 jaar gaat van 3.00% naar 2.75%

U dient steeds rekening te houden met een roerende voorheffing van momenteel 15%.

Meer info

De website van Bank van de Post

Overzicht van de rentestanden van de kasbons

Bank van de Post valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Bank van de Post

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be