Bank J.Van Breda verlaagt de spaarrente

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt nu ook Bank J.Van Breda de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 31 oktober 2012. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Depositorekening

  • De basisrente blijft 0,60%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,30% (voorheen 0,50%)

Deposito-plus-rekening

  • De basisrente wordt 0,75% (voorheen 0,85%)
  • De getrouwheidspremie blijft 0,75%

Bank J.Van Breda & Co is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. De bovenvermelde spaarrekeningen zijn enkel voor privé geld van natuurlijke personen. Uw getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op rekening blijven staan. Zowel basisrente als getrouwheidspremie worden op 31/12 berekend en op de rekening bijgeboekt. U kan van de voorwaarden van de deposito-plus-rekening genieten indien u minimaal 50.000 euro van uw vermogen belegd hebt bij Bank J.Van Breda & C° of via bemiddeling van Bank J.Van Breda & C°. Belegd vermogen = termijndeposito’s ≥ 3 jaar, achtergestelde certificaten, beleggingsverzekeringen en fondsen.