Bank Degroof en Petercam gaan krachten te bundelen

Bank Degroof, Petercam en hun respectieve referentieaandeelhouders hebben op maandag 19 januari 2015 een intentieverklaring ondertekend met het oog op een fusie. De twee partijen zullen verdere gesprekken voeren om tot een definitief fusie-akkoord te komen.

Beide bedrijven onderscheiden zich door een business model dat gestoeld is op de complementariteit tussen drie kernactiviteiten: private banking, institutioneel vermogensbeheer en investment banking. Bovendien beschikken de twee huizen over het engagement op lange termijn van solide en stabiele aandeelhouders en delen ze dezelfde waarden inzake klantenservice, onafhankelijkheid en duurzame resultaten.

Met een vermogen onder beheer van bijna € 47 miljard wordt de nieuwe entiteit de referentie onder de onafhankelijke financiële instellingen in België, met een vooraanstaande positie in elk van haar metiers. Naast haar activiteiten in België, zal de nieuwe groep ook internationaal sterk actief zijn, onder meer in Luxemburg en in Frankrijk. De toegankelijkheid en de flexibiliteit van de groep zullen verzekerd blijven dankzij de familiale verankering en de nauwe samenwerking tussen aandeelhouders, managers en cliënten.

Philippe Masset, voorzitter van het directiecomité van Bank Degroof, stelt:

“Door de bundeling van onze krachten krijgen onze cliënten het beste van twee vooraanstaande bedrijven op het vlak van gespecialiseerde investeringsdiensten en expertise met hoge toegevoegde waarde, en dit zowel in België als op de belangrijkste Europese markten. Daarnaast is de nieuwe groep goed uitgerust om toekomstige technologische en reglementaire uitdagingen aan te gaan.”

Xavier Van Campenhout, voorzitter van het directiecomité van Petercam:

“Sinds het begin van de vorige eeuw hebben onze oprichters zich altijd ingezet voor eenzelfde missie: onze klanten efficiënte diensten en de beste expertise aanbieden en tegelijk trouw blijven aan menselijke waarden, ondernemerschap en onafhankelijkheid. In 1968 mondde deze ambitie al uit op de fusie van Peterbroeck en Van Campenhout tot Petercam, wat geleid heeft tot de creatie van aanzienlijke waarde. Vandaag streven we nog altijd diezelfde missie na.”