Banca Monte Paschi verlaagt rente van spaarrekeningen

Banca Monte Paschi Belgio wijzigt de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zullen geldig zijn vanaf 18 mei 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Plus spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,20% (voorheen 0,25%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,20%)

Gewone spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,20% (voorheen 0,25%)

BMPBtop spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,60% (voorheen 0,70%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,40%

Roc spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,80% (voorheen 0,90%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,70%

BMPB Fedelta

  • De basisrente wordt 0,20% (voorheen 0,30%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 1,20%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest