Banca Monte Paschi verhoogt de rente van de Paschi Premium termijnrekeningen

In detail

Banca Monte Paschi verhoogt de rente van de Paschi Premium termijnrekeningen. Paschi Premium zijn termijnrekeningen waarvan een eigenschap de progressieve jaarlijkse rente is. Afhankelijk van de looptijd van het contract (3, 5 of 7 jaar), bedraagt de rentetarief, indien de overeengekomen looptijd wordt voltooid, 10%, 19% of 28%. De minimale inleg is EUR 2.500. De uitkering van de interesten gebeurt jaarlijks. Het bruto actuarieel rendement bedraagt:

  • 3,29% voor de termijnrekening op 3 jaar (voorheen 2,98%)
  • 3,71% voor de termijnrekening op 5 jaar (voorheen 3,35%)
  • 3,87% voor de termijnrekening op 7 jaar (voorheen 3,50%)

De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.

Banca Monte Paschi Belgio is de enige bank naar Belgisch recht van Italiaanse herkomst die in België actief is. De bank is sinds 1947 in België aanwezig en biedt zowel particulieren als Belgische en buitenlandse bedrijven en instellingen haar diensten aan. Banca Monte Paschi Belgio maakt deel uit van de groep Monte dei Paschi di Siena, waarvan de moedermaatschappij in 1472 werd gesticht. Deze bankgroep is in heel de wereld aanwezig en telt alleen al in Italië meer dan 3.000 agentschappen.

De kredietwaardigheidsratings van de groep Monte dei Paschi di Siena daalden in de voorbije maanden meedere malen. De huidige rating voor deze bank bij Standard & Poors is BBB-. Van een bank met een rating BBB wordt algemeen aangenomen dat ze gedegen maatregelen heeft genomen tegen lichte economische veranderingen, maar als de markt en het economisch klimaat echter te sterk verandert, dan zou dit de positie van de bank op de lange termijn kunnen schaden.

De tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij deze bank zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon door de Belgische depositogarantiebescherming. Ook kasbons op een effectenrekening uitgegeven door de bank vallen onder de depositogarantiebescherming.

Door een combinatie van meerdere factoren zoals de fel gestegen en boven het marktgemiddelde liggende rente voor bepaalde producten van deze bank, de recente ratingverlagingen van de groep waartoe deze bank behoort en de schuldencrisis van het thuisland Italië, is het aangeraden om onder het toepasselijke plafond van Belgische depositogarantiebescherming (100.000 euro per persoon en per bank) te blijven. Zo mag u er zeker van zijn dat u uw centen zult terugzien. U moet er wel rekening mee houden dat ze bij een eventueel faillissement meerdere maanden geblokkeerd kunnen worden alvorens u ze effectief recupereert.