Banca Monte Paschi Belgio in gevaar?

Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde op 22 april 2015 de waardering van Banca Monte Paschi. De Bank moet het nu doen met een B3 rating in plaats van de eerdere B1. Banken met de rating B3 worden als speculatief beschouwd en zijn onderworpen aan een hoog kredietrisico.

Banca Monte Paschi Belgio is de enige bank naar Belgisch recht van Italiaanse herkomst die in België actief is. De bank is sinds 1947 in België aanwezig en biedt zowel particulieren als Belgische en buitenlandse bedrijven en instellingen haar diensten aan. Banca Monte Paschi Belgio maakt deel uit van de groep Monte dei Paschi di Siena, waarvan de moedermaatschappij in 1472 werd gesticht. Deze bankgroep is in heel de wereld aanwezig en telt alleen al in Italië meer dan 3.000 agentschappen.

Het is weinig waarschijnlijk dat Italië één van de grootste banken van het land zou laten omvallen gezien de zware gevolgen die dit met zich mee zou brengen – bovendien zijn de tegoeden  op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij Banca Monte Paschi Belgio beschermd tot 100.000 euro per persoon door de Belgische depositogarantiebescherming. Ook kasbons op een effectenrekening uitgegeven door de bank vallen onder de depositogarantiebescherming.

Het is evenwel aangeraden om onder het toepasselijke plafond van Belgische depositogarantiebescherming (100.000 euro per persoon en per bank) te blijven.