Banca Monte Paschi Belgio in gevaar?

In detail

Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde op 9 mei 2013 de waardering van Banca Monte Paschi. De Bank moet het nu doen met een B2 rating in plaats van de eerdere Ba2. Banken met de rating B2 worden als speculatief beschouwd en zijn onderworpen aan een hoog kredietrisico. De verlaging komt er als gevolg van de aanhoudende schuldencrisis van het thuisland Italië. Banca Monte Paschi Belgio is de enige bank naar Belgisch recht van Italiaanse herkomst die in België actief is. De bank is sinds 1947 in België aanwezig en biedt zowel particulieren als Belgische en buitenlandse bedrijven en instellingen haar diensten aan. Banca Monte Paschi Belgio maakt deel uit van de groep Monte dei Paschi di Siena, waarvan de moedermaatschappij in 1472 werd gesticht. Deze bankgroep is in heel de wereld aanwezig en telt alleen al in Italië meer dan 3.000 agentschappen.

Het is weinig waarschijnlijk dat Italië één van de grootste banken van het land zou laten omvallen gezien de zware gevolgen die dit met zich mee zou brengen – bovendien zijn de tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen bij deze bank beschermd tot 100.000 euro per persoon door de Belgische depositogarantiebescherming. Ook kasbons op een effectenrekening uitgegeven door de bank vallen onder de depositogarantiebescherming.

Het is aangeraden om onder het toepasselijke plafond van Belgische depositogarantiebescherming (100.000 euro per persoon en per bank) te blijven.