Banca Monte Paschi Belgio in de etalage: wat betekent dat voor u?

De oudste bank ter wereld doet haar Belgische dochterbank van de hand. Dat kan een beperkte impact hebben op de Belgische klanten. De kogel is door de kerk voor de noodlijdende bank Banca Monte Dei Paschi Di Sie. De Italiaanse bank moet van de Europese Commissie een aantal dochterondernemingen verkopen om 5,4 miljard euro staatsteun te ontvangen.

Banca Monte Paschi

De Italiaanse overheid krijgt op die manier 70 procent van de bankaandelen in handen. Ook de Franse dochterbank komt in de etalage. De bank kon nog nauwelijks het hoofd boven het water houden nadat kredietnemers niet langer hun verplichtingen nakwamen.

De Italiaanse bank biedt in ons land drie spaarrekeningen: Fideltà (0,65% rente), Roc (0,75% rente) en de gewone spaarrekening Deposito (0,11%). Nu de Belgische dochteronderneming te koop staat, zullen die rekeningen in handen komen van een andere speler. En dat kan enigszins een impact hebben op de Belgische spaarders bij de bank.

Belgische banklicentie

Om te beginnen werkt Banca Monte Paschi Belgio met een Belgische banklicentie. Dat betekent dat al uw spaardeposito’s beschermd zijn tot 100.000 euro. Die regeling geld trouwens in heel de Europese Unie. U moet u met andere woorden dus geen zorgen maken wanneer een bank uit een andere Europese lidstaat de dochterbank overneemt, ook al werkt die niet met een Belgische banklicentie.

Depositogarantiestelsel

Toch moet u met een aantal zaken rekeninghouden wanneer zo’n bank de Belgische dochter van de oudste bank ter wereld overneemt. Zo heeft ons land onlangs nog het depositogarantiestelsel in bepaalde gevallen uitgebreid tot 500.00 euro. U geniet onder meer van een extra bescherming wanneer u uw woning net heeft verkocht. Die uitgebreide bescherming geldt voor een termijn van zes maanden. Dat geldt ook voor de uitkering in kapitaal van een pensioen, een overlijden (geen erfenissen), ontslag of invaliditeit. Ook deposito's die voortvloeien uit de betaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen aan slachtoffers van een misdrijf of gerechtelijke fouten, vallen onder de regeling.

Die uitgebreide bescherming geldt dus niet in andere Europese lidstaten. Die zijn vrij om te bepalen in welke mate ze het depositogarantiestelsel verder aanvullen. In Duitsland wordt het beschermingsstelsel bijvoorbeeld uitgebreid met een vrijwillig luik. Dat luik is specifiek voor de Duitse banken en biedt een bijkomende bescherming bovenop het wettelijke luik, en dit voor een maximumbedrag per cliënt dat overeenstemt met 20 procent van het eigen vermogen van de bank.