Baloise Insurance past voorwaarden spaarverzekeringen zonder fiscaal voordeel aan

Baloise Insurance heeft laten weten dat de gewaarborgde rente van spaarverzekeringen waaraan geen fiscaal voordeel is gekoppeld daalt van 0,65 naar 0,50 procent. Het hogere tarief geldt nog voor inschrijvingen tot en met 1 september. De rentewijzigingen zijn niet van toepassing op stortingen uitgevoerd voor de wijzigingsdatum. Bovenop de gewaarborgde rente kan de verzekeraar u een winstdeelname toekennen.

De rentedalingen geldt voor de volgende producten van de verzekeraar: Save Plan – Vrij sparen, Junior Plan, Invest en Invest 26. Voor de klanten die in de toekomst een spaarverzekering willen openen met een fiscaal voordeel verandert er niets. Concreet betekent dat dat de gegarandeerde rente van 1,50 procent op groepsverzekeringen voor loontrekkenden en de IPT voor loontrekkenden na 1 september ongewijzigd blijft.

Ook de pensioenspaarders ontsnappen aan een rentedaling. Voor het pensioensparen, het langetermijnsparen, de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen blijft de gewaarborgde rente 1,20 procent.

Wie via onze site intekent op Baloise Insurance Invest geniet van korting op zijn instapkosten. Vanaf een inlage van 5.000 euro betaal je slechts 0,50 procent instapkosten in plaats van 3,50 procent.