Balans Ethias Bank 2008 sociaal-ethisch gecertificeerd

In detail 

Het mission statement van Ethias Bank bepaalt o.a. dat zij de steun aan de sociale economie als een van haar kerndoel-stellingen beschouwt. Daarnaast hanteert Ethias Bank twee interne gedragscodes die zeer nauwgezet bepalen aan wie kredieten kunnen verstrekt worden en in welke producten er mag worden belegd.

Meer info

De website van Ethias

Bron

Website Ethias

Website Ethibel

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be