Axa : verlaagde rentevoet voor Crest classic

In detail

Vanaf 2 juni 2012 zal de gewaarborgde rentevoet 2,00% (voorheen 2,25%) bedragen voor de formules crest classic, crest cap10, crest10, 20, 20 neo en winsave. Deze rentevoet zal bijgevolg van toepassing zijn op stortingen en bijstortingen. De gewaarborgde rentevoet van crest cap10 zal eveneens 2,00% bedragen.