AXA wil spaarverzekering met levenslange rente afkopen

Vorige week kwam AXA onder vuur te liggen nadat aan het licht kwam dat de verzekeraar het mes heeft gezet in de beloofde levenslange rente van de zogenaamde Crest20-spaarverzekering. Het rendement voor nieuwe stortingen daalde van 4,75 naar 0,20 procent. Voor stortingen tussen  1 januari 2000 en 12 februari 2016 hanteert de bank nu een rente voor 3,74 procent. Voor stortingen gedurende de daaropvolgende periode krijgen spaarders nog 2 procent. Enkel voor stortingen voor 2000 houdt AXA vast aan de beloofde rendementen. 

Afkooppremie 

Om de klanten nu enigszins tegemoet te komen is de verzekeraar tijdelijk bereid de spaarverzekering af te kopen. Het aanbod loopt tot en met 21 oktober. AXA belooft klanten die ingaan op het aanbod een premie van minstens 25 procent op de gemiddelde reserve van het jaar. 

De verzekeraar heeft die stap gezet om twee redenen. Allereerst haalt AXA de Solvency II-richtlijn aan. Die richtlijn heeft de eisen voor het eigen vermogen waaraan verzekeringsmaatschappijen moeten voldoen grondig gewijzigd. AXA wil daarom zijn eigen kapitaal verstevigen door een aantal Crest20-contracten van de hand te doen. 

Daarnaast verwijst de verzekeraar naar de huidige marktsituatie die het voor verzekeraars onmogelijk maakt om nog met aantrekkelijke tarieven over de brug te komen. Volgens AXA had het crest20 fonds op 18 juli 2016 een latente meerwaarde van bijna 29,23 procent. Dat is te verklaren door de huidige historisch lage rentevoeten op de obligatiemarkt.

Op onze site kan je alle spaarverzekeringen in België vergelijken.