Axa wijzigt voorwaarden op de I-plus Welcome spaarrekening

In detail

U krijgt een basisrente van 1,60% (voorheen 2.00%) op jaarbasis gedurende zes maanden na de eerste storting indien het saldo op uw I-plus welcome spaarrekening tussen 15.000 euro en 500.000 euro ligt. Bovendien is een getrouwheidspremie van 0,40% (voorheen 0.50%) op jaarbasis van toepassing voor elke euro die u twaalf onafgebroken maanden op uw I-plus welcome spaarrekening laat staan.Na afloop van de periode van zes maanden na de eerste storting zijn de op dat ogenblik geldende tarieven van de I-plus spaarrekening van toepassing. De lopende getrouwheidspremies blijven gegarandeerd tot het einde van de periode van twaalf maanden.