AXA : wijziging van de opnemingsvergoedingen Crest 40

In detail

Om de belangen van de crest40 klanten te beschermen, is sinds het begin van het jaar 2009 een opnemingsvergoeding voor uitzonderlijke omstandigheden van 5% van toepassing. Gezien de huidige situatie op de financiële markten, heeft Axa beslist om de opnemingsvergoeding te schrappen. Toch gaat Axa een  aanvullende beschermingsmaatregel in stand houden. Om te vermijden dat de klanten van crest40 het fonds vroegtijdig verlaten is er sinds 18 december 2009 een conjuncturele opnemingsvergoeding van 3%, verbonden aan de DJ EuroStoxx50, van toepassing.

Wilt u als eerst op de hoogte zijn van de resultaten?

Dagelijkse aanpassing van de vergelijkingstabel voor tak 21.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be