Axa verlengt de actievoorwaarden op de spaarplus spaarrekening

In detail

Axa verlengt de voorwaarden op de spaarplus spaarrekening tot eind van dit jaar. Op deze spaarrekening krijgt u een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie wordt 1,25%. Beiden op jaarbasis. Deze spaarrekening is zowel voor nieuwe als bestaande spaarklanten bij Axa Bank. De rekening is wel voorbehouden voor natuurlijke personen, en dus niet voor bedrijven of vennootschappen. U geniet deze voorwaarden van de getrouwheidspremie vanaf een saldo van 15.000 euro en voor zover uw storting gedurende 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft staan. Net zoals bij gewone spaarrekeningen, ligt de basisrente niet vast. Stijgt de rente, dan profiteert uw spaargeld daar ook van. Daalt de rentevoet, dan zal dit eveneens een invloed op uw spaargeld hebben. Dit is een tijdelijk spaarplus aanbod dat op elk ogenblik kan worden afgesloten.