Axa verlengt actievoorwaarden op I-plus Welcome spaarrekening

Enkele kenmerken

Gedurende zes maanden vanaf een eerste, nieuwe storting van minimum 15.000 euro geniet u een basisrente van 2% op jaarbasis.  U geniet naast deze basisrente ook een getrouwheidspremie van 0,50% op jaarbasis. Deze getrouwheidspremie is gedurende twaalf maanden wettelijk gewaarborgd voor elke euro die u twaalf maanden onafgebroken op uw I-plus welcome spaarrekening laat renderen. Na afloop van de periode van zes maanden volgend op de eerste storting geniet u onmiddellijk de op dat ogenblik geldende tarieven van de I-plus spaarrekening. De lopende getrouwheidspremies blijven gegarandeerd tot het einde van de periode van twaalf maanden. Dit aanbod is geldig op elk nieuw bedrag dat u bij AXA Bank spaart op een I-plus welcome spaarrekening die tussen 1 maart 2011 en 31 mei 2011 (als gevolg van de verlenging van het aanbod) wordt geopend en waarop de eerste storting tijdens dezelfde periode bij AXA Bank toekomt, behoudens vervroegde afsluiting. Om dit rendement te genieten, is een minimumsaldo van 15.000 euro op de I-plus welcome spaarrekening vereist. Het maximaal toegelaten saldo bedraagt 500.000 euro.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be