Axa verlaagt de rente van de spaarplus spaarrekening

In detail

Axa bank verlaagt vanaf 1 juni 2012 de getrouwheidspremie van de spaarplus spaarrekening van 1,50% naar 1,25%. De basisrente blijft ongewijzigd op 1,00%. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf een eerste nieuwe storting die u tussen 1 juni 2012 en 15 juli 2012 op een tijdens deze actieperiode nieuw geopende spaarplus rekening verricht, en die u gedurende 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening laat staan, geniet u een getrouwheidspremie van 1,25% op jaarbasis. Deze premie is eveneens van toepassing voor elk bedrag dat u tijdens de actieperiode bovenop het initiële bedrag stort, en dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan.