Axa verhoogt de vaste rente voor woonkredieten

In detail

  • Rentevoet 10 jaar vast gaat van 4,99% naar 5,08%
  • Rentevoet 15 jaar vast gaat van 5.57% naar 5.67%
  • Rentevoet 20 jaar vast gaat van 5.71% naar 5.86%
  • Rentevoet 25 jaar vast gaat van 5.85% naar 5.95%
  • Rentevoet 30 jaar vast gaat van 5.90% naar 6.00%  

Home Safe Home: verlaagd commercieel tarief dat van toepassing is voor ontleners die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen : 

  • de onderschrijving van een AXA schuldsaldoverzekering (ten belope van 100% van het ontleend bedrag en met minimum 50% op elk hoofd) 
  • de onderschrijving van een AXA brandverzekering 
  • eigenaar zijn van / opening van een AXA zichtrekening met loondomiciliëring  

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 15 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 20 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 25 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met jaarlijkse renteherziening met een maximum duurtijd van 30 jaar

De vergelijkingstabel voor hypotheken met vaste rentevoet

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be