Axa verhoogt de rente van I-Plus welcome spaarrekening

In detail

Axa verhoogt de rente van de I-Plus welcome spaarrekening. De basisrente wordt 1,60% (voorheen 1,50%) en de getrouwheidspremie wordt 0,40% (voorheen 0,30%). De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf een eerste storting bij AXA Bank van minstens 15.000 euro die tussen 16 juli 2012 en 31 augustus 2012 op die rekening toekomt en voor zover het saldo gedurende die 6 maanden steeds minimaal 15.000 euro blijft. U kunt tot 500.000 euro van uw kapitaal tegen deze rente sparen. Na 6 maanden krijgt u de basisrente van de I-plus spaarrekening die op dat moment geldt. Iedereen kan tussen 16 juli 2012 en 31 augustus 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) een I-plus welcome spaarrekening openen, of u nu een nieuwe spaarklant bent of reeds spaarklant bent bij AXA Bank. De rekening is wel voorbehouden voor natuurlijke personen, en dus niet voor bedrijven of vennootschappen. Het gaat hier om een tijdelijke spaaractie die enkel geldig is wanneer u een nieuwe storting wilt doen bij AXA Bank van een bedrag tussen 15.000 en 500.000 euro. Onder ‘nieuwe storting' verstaat Axa Bank elke storting die niet afkomstig is van gelden die op 1 juli 2012 al op een rekening op naam van de titularis of één van zijn gezinsleden bij AXA Bank stonden (gereglementeerde spaarrekening, termijnrekening, doel- of pre-invest rekening).