Axa : verhoogde rentevoet voor Crest 20 neo

In detail

Op 01/01/2011 verhoogt de gegarandeerde rentevoet voor nieuwe nettopremies in Crest 20 neo van 2,25% naar 2,50%. Deze rentevoet is van toepassing op alle nieuw gestorte nettopremies (premie zonder taks en instapkosten) vanaf 1 januari 2011.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 spaarverzekeringen

©Bankshopper.be