AXA past voorwaarden spaarverzekering met levenslange rente aan

AXA heeft voor de levensverzekering Crest20 de gewaarborgde rente van 4,75 procent verlaagd voor alle stortingen vanaf 2000. Dat schrijft de Vlaamse krant De Tijd. Sinds 23 maart 2016 bedraagt de gegarandeerde rente 3,75 procent voor stortingen tussen 1 januari 2000 en 12 februari 2016 en 2 procent voor stortingen gedurende een korte periode nadien. Wie vanaf nu een Crest20-spaarverzekering opent krijgt slechts 0,2 procent rente. Dat zijn 9 basispunten meer dan de minimumrente op de traditionele spaarboekjes. 

De consumetenorganisatie Test-Aankoop reageert onthutst op de aankondiging. “Die renteverlaging is onaanvaardbaar”, klinkt het. Een woordvoerder beklemtoont dat AXA zijn verantwoordelijkheid niet mag ontlopen. De verzekeraar telt een duizendtal klanten die geld hebben geïnvesteerd in de Crest20-spaarverzekering. 

Wettelijke verlaging 

De verzekeraar haalt een wettekst van 13 maart 2016 aan om een renteverlaging te verantwoorden. Volgens die tekst mogen verzekeringsmaatschappijen maximaal 2 procent rente toelaten op nieuwe stortingen. “Die tekst lijkt op maat geschreven van AXA”, klinkt het bij Test-Aankoop. Een paragraaf verwijst naar ‘sommige verzekeraars die levensverzekeringscontracten met flexibele premies hebben afgesloten, gecommercialiseerd tussen 1989 en 1997 en die een minimaal gegarandeerde rente bieden van meer dan 3,75 procent'.

Spaarverzekering blijven het hoe dan ook goed doen in ons land. Het merendeel van de banken en verzekeraars biedt een levensverzekering aan met een hoger rendement dan de traditionele spaarboekjes. Bovendien kan de gewaarborgde rente aangevuld worden met een winstdeelname als de verzekeraar bijvoorbeeld goede resultaten heeft geboekt.

Belgische aanbieders 

AXA laat weten dat het eveneens een spaarverzekering, Argenta Life plan, aanbiedt met een gegarandeerd jaarlijks rendement van 1,15 procent. “De instapkosten liggen beduidend lager dan bij de concurrentie”, aldus de verzekeraar. 

De levensverzekeringsmaatschappij Patronale Life biedt momenteel het meest lucratieve verzekeringsproduct aan op de markt. Wie investeert in Patronale Life Secure 21 krijgt een gewaarborgd rendement van 1,25 procent. Daarop bent u geen roerende voorheffing (27%) verschuldigd als u uw kapitaal acht jaar onaangeroerd laat.  Bovendien is een tak21-spaarverzekering door de depositogarantie beschermd tot 100.000 euro.  Op onze site kunt u alle tak21-spaarverzekeringen vergelijken.