Axa : Nieuwe actie op spaarplus spaarrekening

In detail

Onlangs stegen de obligatierentes, ook de federale schuld blijft toenemen. Economische striktheid is meer dan ooit aan de orde. De Belgen vrezen dat dit strenge en onzekere klimaat gevolgen zal hebben voor hun financiën en kiezen dus voor betrouwbare en rendabele oplossingen, zoals het klassieke sparen. AXA Bank is zich bewust van deze algemene gevoeligheid die heerst en wenst zo goed mogelijk in te spelen op de nood aan zekerheid en stabiliteit door performante bank- en spaarproducten aan te bieden. Van 3 januari tot en met 28 februari 2011 loopt er de actie rond de spaarplus rekening. Alle klanten, zowel nieuwe als bestaande, die tijdens deze periode een AXA-rekening openen en minimaal 10.000 euro storten, genieten tot 30 juni 2011 een gewaarborgde basisrentevoet van 1 % (op jaarbasis) en een getrouwheidspremie van 1,50 % (eveneens op jaarbasis), die gedurende 12 maanden wettelijk gegarandeerd is. Dit aanbod is uitsluitend geldig voor vers geld voor een bedrag van maximum 500.000 euro.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be