Axa lanceert optinote multistep 2

Enkele kenmerken

Deze obligatie, hierna kortweg optinote multistep 2 genoemd, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) onder het Notes Issuance Programme, gewaarborgd en verdeeld door AXA Bank Europe nv. In 2013 hebt u recht op een brutocoupon van 3,25%. Het jaar nadien komt daar automatisch 0,25% bij en hebt u recht op 3,50% bruto. In 2015 wordt dit 3,75% en 4% in 2016. Op de eindvervaldag, d.i. 9 maart 2017 hebt u recht op een laatste brutocoupon van 4,25%. Dit komt neer op een bruto actuarieel rendement van minimaal 3,08% (incl. max. 3% intekenkosten). Indien de emittent en/of de garant van optinote multistep 2 (respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv) in gebreke blijf(t)(ven), bijvoorbeeld faillissement), dan kan het gebeuren dat u als belegger uw kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.

Technische kenmerken

 • Emittent: AXA Belgium Finance (NL) bv
 • Garant: AXA Bank Europe nv
 • Rating van de garant: S&P: A+/A-1, rating onder toezicht, met negatief vooruitzicht. Moody’s: A2/P-1, stabiel. Ratings op 9 januari 2012. De ratings worden toegekend door onafhankelijke ratingagentschappen. Gelieve te noteren dat deze ratings op regelmatige tijdstippen worden herbekeken en kunnen worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe elke belangrijke wijziging op deze website te publiceren. Om de rating van vandaag te kennen, klik hier.
 • Isin code: XS0729513100
 • Verdeler – Financiële dienst: AXA Bank Europe nv
 • Berekeningsagent: AXA Bank Europe nv
 • Inschrijvingsperiode: van 23 januari 2012, 9 uur tot 2 maart 2012, 16 uur – vervroegde afsluiting mogelijk.
 • Uitgiftedatum: 9 maart 2012
 • Vervaldag: 9 maart 2017
 • Munteenheid: EUR
 • Nominale waarde minimaal: 1.000 EUR per coupure
 • Bedrag van de uitgifte: minimaal 5 miljoen EUR en maximaal 200 miljoen EUR.
 • Uitgifteprijs: 100%.
 • Intekenkosten: te bepalen in overleg met uw AXA bankagent, max. 3% ten laste van de inschrijver.
 • Andere commissies begrepen in de uitgifteprijs: AXA Bank Europe nv ontvangt jaarlijks een plaatsings- en/of structureringcommissie die gelijk is aan maximaal 2%van de uitgifteprijs en die in deze uitgifteprijs van 100% is inbegrepen.
 • Terugbetaling op vervaldag: recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal behoudens in geval van in gebreke blijven van de emittent en/of de garant.
 • Brutocoupon: eerste jaar: 3,25%, tweede jaar: 3,50%, derde jaar: 3,75%, vierde jaar: 4% en vijfde jaar: 4,25%
 • Minimaal bruto actuarieel rendement: 3,08% (inclusief max. 3% intekenkosten)
 • Betalingsdata jaarlijkse coupon: 11 maart 2013, 10 maart 2014, 9 maart 2015, 9 maart 2016 en 9 maart 2017.
 • Vorm – Financiële dienst: toondereffecten ingeschreven op een effectenrekening (niet leverbaar) – gratis bij AXA Bank Europe nv
 • Secundaire markt: deze obligatie heeft geen notering op een gereglementeerde markt, maar AXA Bank Europe nv zal, onder voorbehoud van uitzonderlijke marktomstandigheden, dagelijks een terugkoopprijs voorstellen die gebaseerd is op de waardering van de onderliggende financiële structuur en een marge van max. 1% die de vergoeding van AXA Bank Europe nv vertegenwoordigt. Er wordt bijgevolg geen commissie aangerekend.
 • Fiscaliteit: De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger, en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. 21% roerende voorheffing op de brutocoupon die jaarlijks wordt uitgekeerd. Eventueel bijkomende heffing van 4% op verkregen netto-interesten, afhankelijk van de globale fiscale situatie van de belastingplichtige op het vlak van roerende inkomsten.
 • Taks op beursverrichtingen: 0% bij de inschrijving en 0,09% (max. 650 euro) voor verrichtingen na de inschrijvingsperiode.