AXA lanceert online spaarrekening met hoge getrouwheidspremie

AXA Bank lanceert vanaf 15 december 2014 een nieuwe online spaarrekening met hoge getrouwheidspremie. De st@rt2bank spaar fidelity krijgt een basisrente mee van 0,25% op jaarbasis en een getrouwheidspremie van 1,00% op jaarbasis en dit voor een maximum toegelaten saldo van 1 miljoen euro. Het openen, afsluiten en beheren van deze nieuwe spaarrekening is volledig gratis.

St@rt2bank spaar fidelity is een gereglementeerde spaarrekening. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1900 euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3800 euro voor het inkomstenjaar 2014). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest