AXA lanceert de start2bank spaarrekening en zichtrekening

In detail

De start2bank spaarrekening is een online spaarrekening die uitsluitend via het internet kan worden geopend en beheerd. De rekening kan alleen geopend worden door in België wonende, meerderjarige, natuurlijke personen. Zij kan geopend worden op naam van één titularis, of op naam van twee medetitularissen die elkaar wederzijds volmacht geven. Er kan geen tweede start2bank spaarrekening worden geopend op naam van identiek dezelfde perso(o)n(en). De spaarrekening krijgt een basisrente mee van 1,50% en een getrouwheidspremie van 0,50%, beiden op jaarbasis. Er zijn geen beheerskosten verbonden aan deze spaarrekening, behalve voor rekeningen waarop minstens 5 jaar geen verrichtingen werden gedaan en waarvan het saldo kleiner is dan 123,95 euro. Het openen en afsluiten van de rekening is volledig gratis.

Tezelfdertijd lanceert AXA ook de start2bank zichtrekening. De start2bank zichtrekening is een online zichtrekening die uitsluitend via het internet kan worden geopend en beheerd. De start2bank zichtrekening kan enkel geopend worden door in België wonende, meerderjarige, natuurlijke personen. Zij kan geopend worden op naam van één titularis, of op naam van twee medetitularissen die elkaar wederzijds volmacht geven. Er kan geen tweede start2bank zichtrekening worden geopend op naam van identiek dezelfde perso(o)n(en). Elke titularis van de start2bank zichtrekening ontvangt een AXA bankkaart, verbonden aan de start2bank zichtrekening, en toegang tot homebanking. De opening, het afsluiten en het beheer van de start2bank zichtrekening en de eraan verbonden bankkaart met homebanking zijn gratis. Per elektronische verrichting wordt een premie toegekend. Door gebruik te maken van de start2bank zichtrekening, kan de klant een ‘bonus’ opbouwen, die op het einde van het jaar op de start2bank zichtrekening zal worden gestort. De bonus is beperkt tot een maximaal bedrag per jaar van 50 euro.