AXA lanceert de I-plus premium spaarrekening

In detail

Axa lanceert de I-plus premium spaarrekening. Deze nieuwe spaarrekening is voorbehouden voor particulieren en kan enkel geopend worden in een bankagentschap van Axa. De minimuminlage werd vastgesteld op 25000 euro, de maximuminlage op 500000 Euro. De spaarrekening krijgt een basisrente mee van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,20%. Beide tarieven zijn op jaarbasis. Als het gedeponeerde bedrag minder bedraagt dan de minimuminlage bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,40% aan basisrente en 0,60% aan getrouwheidspremie. Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,50% aan basisrente en 0,75% aan getrouwheidspremie. Maximum toegelaten saldo bedraagt 1 miljoen euro. Het openen en sluiten van de rekening is volledig gratis.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2013) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2013). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Meer info kan u vinden in het het document met essentiële spaardersinformatie.