Axa certirente : 3% gewaarborgd gedurende 3 jaar

In detail

U geniet een brutorendement van 3% op jaarbasis, voor roerende voorheffing (momenteel 15%). Bovendien hebt u de garantie dat deze rentevoet gedurende de hele looptijd van 3 jaar onveranderd blijft. Dit aanbod is van kracht van 25 januari tot 31 maart 2010, behoudens vervroegde afsluiting. Om deze rentevoet te genieten, is een minimumstorting van 125 euro vereist. De maximumstorting bedraagt 500.000 euro per klant.  U kunt uw interest jaarlijks opnemen of hem laten kapitaliseren, zodat hij op zijn beurt een bruto-interest van 3% op jaarbasis zal opbrengen. U geniet de zekerheid van een gewaarborgd kapitaal en een vaste rentevoet. Bovendien betaalt u geen openingskosten, noch beheers- of verzendingskosten.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.axa.be

Overzicht : termijnrekeningen

Overzicht : kasbons

Depositogarantiefonds : België

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be