AXA biedt opnieuw toprente aan op I-plus welcome

In detail

Zowel nieuwe als bestaande klanten die een nieuwe I-plus welcome-rekening openen tussen 7 december 2009 en 31 januari 2010 en er in die periode “vers” geld op storten, kunnen dit hoge rendement genieten. AXA positioneert zich zo op de Belgische markt van de spaarrekeningen opnieuw als markttopper. Belangrijkste kenmerken van de spaarrekening I-plus welcome:

  • 2,20 % + 0,50 % toegepast op een minimumsaldo van 15.000 euro en beperkt tot 500.000 euro;
  • met “vers” geld wordt bedoeld elke storting van geld die niet afkomstig is van een overdracht van fondsen die op 1 december 2009 al ingeschreven zijn op een AXA-rekening (gereglementeerde of niet-gereglementeerde spaarrekening, termijnrekening of Pre-invest-rekening) waarvan de persoon die de I-plus welcome-rekening opent, de houder is (of een van de leden van het gezin); § een I-plus welcome-rekening kan gratis worden geopend bij een bankagent;
  • een interessant fiscaal aspect: voor 2009 geniet I-plus welcome de vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten van de gereglementeerde spaarrekeningen, voor een maximumbedrag van 1.730 euro voor rekeningen geopend door een natuurlijk persoon en maximum 3.460 euro voor gemeenschappelijke rekeningen op naam van de echtgenoten of wettelijke samenwonende partners;
  • na de eerste periode van 6 maanden, zijn de voorwaarden van de I-plus-spaarrekening van toepassing;

Meer info

De website van Axa Bank

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Axa bank België valt onder het Belgisch depositogarantiefonds.

Bron

Axa Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be