AXA Bank verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt AXA de rente van enkele van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 1 augustus 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

AXA I-Plus premium spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10 (voorheen 0,30%)

AXA start2bank spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,30% (voorheen 0,50%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Axa start2bank spaar fidelity

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,45% (voorheen 0,65%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest