AXA Bank lanceert een nieuw gamma beleggingsproducten

In detail

Nog nooit hebben de Belgen zo veel gespaard maar vandaag groeit hun vertrouwen in het herstel van de economie en de financiële markten. Onze klanten verwachten dan ook dat de banken hen nieuwe beleggingsproducten op middellange termijn aanbieden, die tegelijk veilig, rendabel en gemakkelijk te begrijpen zijn. Voor bankklanten is het belangrijk dat het beleggingsproduct meerdere voordelen samen omvat. Middellange termijnbeleggingen met een hoge gewaarborgde rentevoet en totale of ruime bescherming van het kapitaal zijn bijzonder in trek bij spaarders en beleggers. Steeds meer mensen zijn immers op zoek naar spaar- of beleggingsformules die hun geld optimaal laten renderen zonder daarbij verregaande kapitaalrisico’s te moeten nemen. Bovendien moet de spaarvorm gemakkelijk toegankelijk zijn en het instapbedrag klein.

Om op die verwachting in te spelen, lanceert AXA Bank, binnen het EMTN programma, het optinote-gamma. Op 9 mei worden er reeds twee tranches gecommercialiseerd in dit nieuwe gamma: optinote multiwin en optinote multistep.

Optinote multiwin: 5 % gedurende 5 jaar en een vangnet gekoppeld aan Eurostoxx50 Optinote multiwin is een afgeleid instrument uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv. Het richt zich hoofdzakelijk tot defensieve spaarders die hun spaartegoed snel en permanent willen laten opbrengen met een beperkt kapitaalrisico. Optinote multiwin keert gedurende 5 jaar een jaarlijkse brutocoupon uit van 5 %, ongeacht de marktomstandigheden. Ook op het vlak van kapitaalbescherming is het product heel makkelijk te begrijpen. Optinote multiwin is gekoppeld aan de Europese index Eurostoxx50, een stabiele en betrouwbare index die sinds de eerste berekenening op 31 december 1991 een gemiddeld rendement heeft getoond van 5,81 % op jaarbasis. Naast deze structurele betrouwbaarheid biedt optinote multiwin ook de bijzonderheid dat het 100 % van het kapitaal waarborgt, zolang de Eurostoxx50-index op de vervaldag niet lager is dan 50 % van zijn startwaarde. Mocht de index toch drastisch dalen, beschikt optinote multiwin over een uniek vangnet waarmee de belegger een deel van zijn kapitaal kan recupereren op basis van een heel eenvoudige berekening: 200 % van de slotwaarde van de index gedeeld door de startwaarde van de index. Met andere woorden, als de slotwaarde vastgelegd is op 40 % van de startwaarde, krijgt de belegger toch 80 % van zijn belegde kapitaal terug.

Optinote multistep: coupons met blijvende stijging en gewaarborgd kapitaal Optinote multistep biedt zoals een obligatie met vaste rente een absolute zekerheid op de coupons en een kapitaalwaarborg op de eindvervaldag. Het is een product dat zich richt tot de conservatieve spaarders met de defensief profiel die een gunstiger rendement willen dan wat de klassieke rekeningen bieden. Bovendien wordt hun kapitaal niet voor een te lange duur geblokkeerd. Optinote multistep biedt vanaf het eerste jaar al een heel aantrekkelijke coupon van 3,25%. Vervolgens stijgt de coupon lineair in schijven van 0,25 % per jaar over een periode van 5 jaar, zonder te moeten wachten op eventuele stijgingen van de marktrenten. Op termijn recupereert de belegger 100 % van het belegde kapitaal en een bonus van 0,25% op de vijfde coupon, zo bedraagt de laatste coupon in 2016 4,5%. Het totale rendement van dit product wordt geraamd op 3,78 % (voor kosten en taksen).

Technische details – Intekenperiode: van 9 mei 2011 tot 8 juli 2011 – Looptijd: 5 jaar – Uitgiftedatum: 15 juli 2011 – Vervaldatum: 15 juli 2016 – Nominale waarde: minstens 1.000 euro – Volledige technische fiches beschikbaar op www.axa.be

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds of via twitter

©Bankshopper.be