Axa Bank lanceert 2 nieuwe Certirent termijnrekeningen

In detail

Momenteel lopen er twee nieuwe aanbiedingen bij Axa Bank: 2,35% bruto per jaar, 3 jaar lang gewaarborgd en 2% bruto per jaar, 2 jaar lang gewaarborgd. Dit aanbod kan op elk ogenblik worden herzien. U kiest zelf wat u met de interest doet: ofwel laat u de interest kapitaliseren door hem gewoon op de rekening te laten staan. Dan brengt ook die tot op het einde van de looptijd van 3 jaar 2,35% bruto op, of tot op het einde van de looptijd van 2 jaar 2% bruto. ofwel laat u de interest jaarlijks uitkeren. Storting van minimaal 125 euro en maximaal 500.000 euro per persoon. De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Het grote voordeel van een certirente termijnrekening is de zekerheid die u hebt over het rendement: u kent de rentevoet op voorhand voor de hele looptijd. De interest van een certirente termijnrekening ligt vast voor de looptijd van 2 jaar of 3 jaar. Als er een rentedaling wordt verwacht, dan kunt u met de certirente termijnrekening de rente van 2% of 2,35% ‘vastklikken’ voor die daling zich inzet. Zo blijft u de hogere interest genieten, terwijl de rentevoeten op andere spaarformules dalen.