AXA Bank geeft toch negatieve rente op woonleningen

AXA is gezwicht en gaat sommige klanten een vergoeding betalen omdat de rente op de woonlening onder 0 is gezakt.

Na veel getouwtrek hebben de klanten bij AXA Bank dan toch hun gelijk gehaald. Beide partijen lagen op ramkoers toen enkele weken geleden bleek dat  de bank weigerde een negatieve rente op de woonleningen toe te kennen. Nochtans hadden sommigen daar recht op omdat ze in het verleden een lening met een variabele rente hadden afgesloten. Door de lage rentestanden zagen ze die onder 0 procent zakken waardoor de bank hun een interest was verschuldigd.

Omdat de klanten hun gelijk niet haalden klopten ze aan bij de ombudsfin, de ombudsdienst voor financiën. Die oordeelde dat zij recht hadden op een negatieve rente. AXA weigerde oorspronkelijk de uitspraak van de ombudsfin te onderschrijven  “Wij kunnen geen negatieve rente toekennen omdat een lening volledig dient terugbetaald te worden”, klonk he toen. Maar de bank is nu tot inkeer gekomen en kent haar klanten een negatieve rente toe. AXA Bank heeft het over commerciële geste.

Correcte behandeling

“We stellen vast dat een beperkt aantal van onze klanten de perceptie heeft niet correct behandeld te worden door hun bankier, als gevolg van een niet te voorziene situatie, namelijk een historisch en aanhoudend lage renteklimaat.”, klinkt het officiële bericht. Daarom wil AXA Bank naar eigen zeggen de rente onder 0 laten zakken voor zij die daar recht op hebben. De bank benadrukt dat het over een zeer kleine groep gaat.

Ondertussen blijft de staatsbank Belfius volhouden dat het de rente niet onder 0 kan laten zakken. Net zoals de klanten van AXA Bank hebben sommige klanten van Belfius een klacht ingediend bij de ombudsfin omdat die een vergoeding weigert te betalen als de rente in het rood noteert. De bank volhardt in haar overtuiging:  “De bank stelt een kapitaal ter beschikking om een onroerend goed te kunnen verwerven, de klant betaalt hiervoor een vergoeding – een rente. Het was nooit de intentie van de partijen dat klanten een kapitaal ter beschikking krijgen van de bank en de bank hier bovenop ook nog eens een vergoeding zou betalen”.

Vergelijk hier op onze website een hypothecaire lening.