“Autoverzekering, zo doe je het”

In detail

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, en het OIVO, Onderzoeks- en Informatiecentrum van Verbruikersorganisaties, gaan samenwerken om de kennis en de vaardigheden van de consument op het gebied van basisverzekeringen op te krikken. “Autoverzekering, zo doe je het”, luidt de titel van hun eerste gezamenlijke brochure die niet enkel nuttig is voor nieuwe bestuurders, maar ook voor ervaren bestuurders.

Assuralia en het OIVO richten de schijnwerpers op de meest bekende van alle verzekeringen: de “BA Auto” (burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto). De verplichte autoverzekering vergoedt de schade die met een motorvoertuig wordt aangebracht aan derden. De brochure licht de voornaamste aspecten toe: de geboden zekerheid aan slachtoffers, het nut van de groene kaart, de criteria die de premie beïnvloeden, de gevolgen van onjuiste informatie (bv. het opzettelijk verzwijgen van de werkelijke bestuurder, zoon of dochter), praktische tips bij een ongeval, toelichting bij het werk van de verzekeraar en de termijnen waarin een ongeval wordt geregeld. Ook de aanvullende verzekeringen (omnium, diefstal, rechtsbijstand, bestuurderspolis en assistance) komen kort aan bod. De brochure “Autoverzekering, zo doe je het” is beschikbaar op de websites van beide verenigingen : www.assuralia.be en www.oivo.be. De promotie van deze publicatie gaat nu van start ter gelegenheid van het Autosalon. Promotiefolders worden daarna verspreid via de verbruikersorganisaties, de keuringscentra en de examencentra voor het behalen van een rijbewijs, universiteiten en hogescholen. Door het internet kan je  op elk moment van de dag je autoverzekering vergelijken.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.