Auto- en brandverzekeringen : Argenta verhoogt zijn premies niet

In detail 

Premieverhogingen van auto-en brandverzekeringen waren in de voorbije periode schering en inslag. Dat had veel te maken met frequente ongevallen, overstromingen en natuurrampen. Argenta Assuranties doet niet mee aan deze trend. Argenta Assuranties behoudt het huidige niveau van zijn premies. Dat doet het door een bewuste strategie van acceptatie van risico’s. Daardoor beantwoordt het premieniveau aan de huidige schadestatistieken. Bovendien kunnen de aangelegde reserves de huidige schokken van ongevallen, zware stormen en dergelijke voldoende opvangen. Argenta Assuranties beheert zijn polissen op een kostenefficiënte wijze. Dat laat een vlotte acceptatie en een efficiënte schaderegeling toe. Bovendien staat een professioneel kantorennet garant voor een optimale service.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be