Atenor verhoogt obligatieuitgifte tot 75 miljoen euro

In detail 

Rekening houdend met de sterke vraag van investeerders, heeft ATENOR GROUP beslist om inschrijvingen te aanvaarden tot een maximumbedrag van € 75 miljoen en de nieuwe betalingsdatum van de obligaties waarop ingetekend werd vast te leggen op 18 januari 2010.

Ter herinnering, de netto-opbrengst van het bod, zal worden aangewend om het voorzichtige overnamebeleid van ATENOR GROUP uit te voeren en om de projecten in de portefeuille te ontwikkelen. Na de investeringen in 2004 en 2005, na de oplevering van het President project en gezien de gunstige overnamevoorwaarden bestudeert ATENOR GROUP de mogelijkheid om nieuwe investeringen in België of het Groothertogdom Luxemburg uit te voeren. De opbrengst van de lening zal ook kunnen dienen om de schatkistcertificaten terug te betalen die binnen het normale kader van het programma vervallen.

De uitgifteprijs is bepaald op 101,875% van de nominale waarde van de obligaties met een coupon van 6% bruto jaarlijks betaalbaar op 18 januari. Het actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 5,56% bruto voor de investeerders die de obligaties tot de vervaldag behouden.

De obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de nieuw vastgelegde vervaldag , met name 18 januari 2015 (ipv 29 januari 2015).

De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode zal lopen tot 13 januari 2010 (16.00 uur) in plaats van 27 januari 2010, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De betaaldatum van de obligaties is bepaald op 18 januari 2010 (ipv 29 januari 2010).

De door ATENOR GROUP uitgegeven obligaties zullen op de Beurs van Luxemburg noteren.

KBC en Bank Degroof treden op als joint lead managers voor de uitgifte en de plaatsing van de obligaties.

Op de hoogte blijven van nieuwe uitgiftes van Belgische bedrijfsobligaties

Schrijf u gratis in op het rentesignaal voor Belgische bedrijfsobligaties

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be